Image

PARTENERIATUL PROIECTULUI

Beneficiarul
Asociatia ANCE EUROPE


Asociatia se bazeaza pe vasta experienta a membrului fondator ANCE Grecia care a desfasurat cu succes proiecte in domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Ceilalti doi membri fondatori au expertiza in domeniul managementului proiectelor finantate din fonduri structurale precum si in domeniul incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, ei participand in calitate de experti in peste 10 proiecte strategice de dezvoltare a resurselor umane si vor contribui activ la succesul acestui proiect.

In prezent Asociatia se afla in cea de a sasea luna de implementare a unui alt proiect care vizeaza dezvoltarea economiei sociale, proiectul M.A.T.C.A. Munca – Adaptabilitate – Traditie – Coeziune “ Actiune, POSDRU/168/6.1/S/145899. Rezultatul proiectului va consta in crearea a 6 structuri de economie sociala si a 39 de locuri de munca. Structurile de economie sociala create in acest proiect, in cadrul carora vor lucra persoane care fac parte din grupuri defavorizate, vor functiona in mai multe domenii de activitate (organizare evenimente, catering, atelier ceramica, magazin on-line obiecte traditionale maramuresene, atelier de croitorie si magazin on-line cu show-room articole vestimentare de lux si accesorii).
www.anceeurope.ro

Partenerul 1

Asociatia Noul Val

Desfasoara activitati in turism, educatie, cercetare, economie, formare profesionala. In perioada 2009-2013 a organizat si sustinut workshop-uri, expozitii, targuri, activitati culturale si educative in colaborare cu diverse ong-uri si institutii publice precum: Palatul Copiilor Constanta, Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta, Asociatia Handmade Romania, Asociatia Grand Show, Asociatia Institutul Pentru Promovarea Turismului si Economie Aplicata, Asociatia Profesionistilor in Turism din Romania, Asociatia Institutul pentru Buna Guvernare, Asociatia O Șansa Pentru Fiecare etc. Partenerul a implementat pana in prezent urmatoarele proiecte: Acces si participare la formare profesionala continua pentru cresterea performantei turismului in Romania POSDRU/ 164/ 2.3/S/141849; Facilitarea insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventi de marina POSDRU/ 161/2.1/G/140706; Sa fim solidari pentru asigurarea dezvoltarii sociale ID 147301; Afaceri durabile intr-o societate solidara ID 147847. In cadrul proiectului I.R.I.S., Asociatia Noul Val va infiinta o structura de economie sociala in Bucuresti.
www.formareinturism.ro

Partenerul 2

Asociatia Ahava

Este o organizatie non-profit, care are si o parte lucrativa. Ea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile statului si ale statutului propriu. O parte din activitatile asociatiei este sustinuta din sponsorizari, o alta parte se autofinanteaza, existand si o parte ce este sustinuta din subventii.In societatea romaneasca sunt prezente, in momentul de fata, mii de persoane aflate in dificultate. Este vorba de diverse categorii de oameni, care se confrunta cu probleme de ordin social, ce necesita protectie sociala, neavand posibilitati de a rezista problemelor cu care se confrunta. Persoanele cu dizabilitati, copiii abandonati si ramasi fara grija parinteasca, familiile cu multi copii sau cele mono-parentale, persoanele marginalizate social si defavorizate financiar sunt in atentia Asociatiei AHAVA. Misiunea ca atare a asociatiei este de a asigura asistenta medicala de specialitate, pentru persoanele defavorizate finaciar, batrani, copii, etc., educatie la nivel european pentru prescolarii defavorizati si marginalizati social. AHAVA isi doreste sa fie o institutie deschisa si receptiva la problemele sociale, asumandu-si rolul de a raspunde apelurilor populatiei si de a contribui la solutionarea situatiilor semnalate in sfera pe care o detine. Asociatia a desfasurat activitati de formare si a procedat la asistarea persoanelor care provin din grupuri vulnerabile.

Asociatia AHAVAa fost implicata in calitate de partener in proiectul Crearea si implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesionala si angajare pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din Romania.Obiectivul general al proiectului a fost implementarea unui model integrativ de evaluare si formare profesionala care sa sustina cresterea gradului de participare si incluziune pe piasa muncii a persoanelor cu dizabilitati fizice si psihice in Romania. Datorita protocoalelor de colaborare cu angajatorii, acest proiect a facilitat accesul si mentinerea pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati.Atat in timpul desfasurarii proiectului, cat si dupa finalizarea sa, au fost create si mentinute retele informale care sa includa angajatorii si specialistii in domeniul ocuparii fortei de munca. Proiectul a contribuit la un grad ridicat de constientizare la nivelul populatiei si al angajatorilor privind potentialul de angajare al persoanelor cu dizabilitati.

Partenerul 2 implementeaza in acest moment doua proiecte POSDRU de formare, consiliere, informare si mediere pe piata muncii pentru persoane vulnerabile din mediul rural (someri, persoane inactive, persoane in agricultura de subzistenta, etc). Proiectul Satul romanesc pe drumul catre Europa – Proiect integrat pentru promovarea sustenabilitattii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca, ID 130867. are ca obiectiv imbunatatirea calitatii si adaptabilitatii resurselor umane din zonele rurale, in vederea ocuparii formale in activitati non-agricole. Implementarea proiectului integrat vizeaza trei directii strategice: – asigurarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale prin crearea conditiilor de sprijin, – facilitarea integrarii durabile pe piata de munca, – imbunatatirea calitatii resurselor umane in zonele rurale pentru facilitarea accesului la ocupare in activitati non-agricole. Prin dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si comportamentul antreprenorial si managerial pentru viitorii intreprinzatori din mediul rural se vor genera oportunitati de ocupare in regiunile de dezvoltare Sud-Est si Bucuresti-Ilfov. Proiectul este relevant fata de strategia de promovare a masurilor active de ocupare deoarece contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a zonelor rurale din regiunile Sud-Est si Bucuresti – Ilfov prin organizarea cursurilor de calificare si initiere, prin organizarea si furnizarea de servicii de instruire in vederea dobandirii de competente antreprenoriale necesare dezvoltarii unor afaceri proprii, contribuind astfel la dezvoltarea culturii anteprenoriale.

Proiectul Calificare pentru viitor! ID 139609. urmareste facilitarea accesului la programele de formare continua si cresterea nivelului de calificare a persoanelor angajate pe piata muncii, in contextul societatii bazate pe cunoastere. Proiectul genereaza avantaje pe termen lung pentru membrii grupului tinta prin prisma faptului ca acestia vor beneficia de o diploma care atesta competentele dobandite in cadrul cursului de formare profesionala. Aceasta contribuie intr-o maniera directa la securizarea locului de munca prin prisma faptului ca membrii grupului tinta beneficiaza de un set de competente care contribuie la cresterea nivelului de ocupabilitate si la mentinerea pe piata fortei de munca o perioada cat mai lunga. Beneficiile concrete pe care proiectul le genereaza sunt dedicate membrilor grupului tinta. Aceste persoane vor beneficia de competente care inregistreaza cerere in randul angajatorilor si care sunt certificate de diplome recunoscute pe piata fortei de munca contribuind astfel intr-o maniera considerabila la cresterea nivelului de competente pentru membrii grupului tinta ti implicit mentinerea acestora pe piata fortei de munca.

Asociatia AHAVA va infiinta o structura de economie sociala fara personalitate juridica in jud. Ilfov si o structura de economie sociala cu personalitate juridica proprie in jud. Timis.
www.asociatia-ahava.ro

Partenerul 3

Centrul de Informare si Suport Comunitar-AIDROM Iasi

Functioneaza din 2008. Scopul Centrului este de a oferi informatii precum si consiliere referitoare la teme de interes major cu care se confrunta societatea civila, in special persoanele dezavantajate si cele aflate in situatie de risc, cum ar fi: traficul de fiinte umane in scopul muncii fortate, migratia fortei de munca, violenta in familie, scoala si societate, sanse egale pe piata muncii, precum si programe legate de protectia mediului si dezvoltarea durabila, suport /asistenta tehnica pentru parohii, scoli, persoane in situatii de risc. Alte activitati relevante legate de grupul tinta: – Campanii de prevenire a traficului de fiinte umane, in special pe componenta trafic de munca; – Consiliere individualaa si de grup privind drepturile omului si anti-discriminarea; -Derularea de programe, activitati de consiliere si asistenta in vederea implementarii principiului egalitatii de gen si a egalitatii de sanse in toate registrele sociale; – Derularea de programe pentru integrarea socio-profesionala si dezvoltarea spirituala a persoanelor cu dizabilitati sau a grupurilor defavorizate aflate in situatii vulnerabile ori de risc; – Crearea de grupuri de suport la nivelul comunitatilor rurale, care sa vina in intampinarea factorilor de risc la nivel local, conducere si coordonare, negociere, mediere si consiliere; – Colaborare cu institutiile publice si mass-mesia in vederea informarii si sensibilizarii opiniei publice in legatura cu migratia fortei de munca, prevenirea traficului de fiinte umane, prevenirea abandonului scolar; – Sesiuni de sensibilizarea a factorilor decizionali: APL, biserici, politie, protectia copilului privind situatia copiilor ramasi singuri in urma plecarii parintilor in strainatate la munca; – Sesiuni de informare de integrare socio-profesionala a tinerilor din anii terminali de studiu; “Activitati de integrare socio-profesionala a populatiei de etnie roma din comunitati din judetele: Suceava, Bacau si Vaslui; – Asigurare de consultanta pentru orientare profesionala, experientta in egalitatea de sanse, reconversia fortei de munca; – Consiliere in vederea angajarii persoanelor somere in sistemul de ingrijire batrani in Germania, prin intermediul Diocezei Germania-Stuttgart. Activitatile s-au derulat prin AIDRom – departamentul de cooperare si dezvoltare. CENTRUL DE INFORMARE SI SUPORT COMUNITAR-AIDROM isi va infiinta o structura de economie sociala la Raducaneni in judetul Iasi.
AIDROM Iasi

Partenerul 4

Fundatia Pestalozzi

A dobandit personalitatea juridica in 1994 si a actionat, pentru inceput, in directia imbunatatirii vietii copiilor si tinerilor din sistemul institutionalizat, deruland servicii de orientare sociala si profesionala in vederea reintegrarii socio-profesionale a tinerilor care parasesc sistemul de protectie. Dupa anii 1998 programele fundatiei s-au desfatsurat pe doua coordonate principale care au definit strategia organizatiei: (1) formare in vederea profesionalizarii in munca sociala si (2) interventie directa cu persoanele aflate in dificultate, dezavantajate pentru facilitarea integrarii socio-profesionale. In derularea programelor sale, Fundatia Pestalozzi a avut, de-a lungul timpului, parteneri de prestigiu: Pestalozzi Children’s Foundation din Elvetia, Ambasada Elvetiei la Bucuresti, Ministerul Educatiei si Cercetarii, UNICEF, Universitatea din Bucuresti, USAID, Academia de Studii Economice prin Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic, ANPDC, Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Inspectoratele scolare, Consiliile Locale. Din 2005 activitatea fundatiei s-a extins atat in domeniul dezvoltarii comunitare cat si a economiei sociale prin care a reusit sa creeze modele de dezvoltare sustenabila in localitati cu un procent semnificativ de populatie apartinand minoritatilor nationale (romi, maghiari). Fundatia Pestalozzi deruleaza in prezent activitati dedicate cresterii incluziunii sociale a persoanele defavorizate, promovarii egalitatii de sanse precum si activitati de formare adresate specialistilor care lucreaza in domeniul educatiei si al protectiei sociale. Totodata, in cadrul proiectelor strategice finalizate pe DMI 6.1 si DMI 6.3 , in care a fost partener, Fundatia s-a implicat in formare profesionala si perfectionare precum si in crearea de intreprinderi sociale pentru a acoperi nevoile de integrare sociala si ocupationala a persoanelor defavorizate din comunitati rurale apartinand regiunilor de dezvoltare 1,2,3 si 7. In prezent Fundatia este inscrisa in Registrul Furnizorilor de Formare avand acreditarea CNFPA pentru cursurile de formare si furnizeaza cursuri de formare profesionala initiala si de perfectionare in domeniile de interes ale comunitatilor pe care le deserveste.

Proiectul POSDRU/97/6.3/S/63743 cu titlul Campania nationala de constientizare publica privind egalitatea de gen si de sanse pe piata muncii si sprijin institutional pentru dezvoltarea activitatii factorilor interesati in problematica egalitatii de sanse si gen S.A.N.S.A a vizat cresterea gradului de constientizare si informare la nivel social in directia promovarii pe termen lung a principiului egalitatii de gen si sanse pe piata muncii. S.A.N.S.A. a fost finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara: 6. Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de interventie: 6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Beneficiarul proiectului a fost compania Media One, avand ca parteneri de proiect, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale “ Directia Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, Fundatia Pestalozzi si Provincia di Perugia, Italia. Obiectivul principal al proiectului a fost cresterea gradului de constientizare si informare la nivel social in directia promovarii pe termen lung a principiului egalitatii de gen si sanse pe piata muncii. RURES. Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania a fost un proiect implementat de Fundatia Soros Romania, impreuna cu Fundatia Pestalozzi si Fundatia Civitas. Obiectivul proiectului a fost sa dezvolte organizatii si intreprinderi specifice economiei sociale in mediul rural, sprijinind persoanele dezavantajate, alaturi de factorii de decizie si furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale, sa se implice activ in imbunatatirea conditiilor de viata ale grupurilor dezavantajate si dezvoltarea comunitatilor din care acestea fac parte. Proiectul a inclus 24 de comunitati rurale din judetele Prahova, Calarasi, Buzau, Braila, Alba, Brasov, Botosani si Suceava, acoperind regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Est, identificate ca avand un decalaj de dezvoltare mic-antreprenoriala fata de alte regiuni de dezvoltare ale tarii. In cadrul programului au fost dezvoltate un numar de 25 de intreprinderi sociale la nivelul comunitatilor selectionate, in paralel cu desfasurarea unor activitati de promovare care sa conduca la mobilizarea grupurilor vulnerabile din cadrul comunitatilor beneficiare. Fundatia Pestalozzi va infiinta o structura de economie sociala in orasul Ploiesti, jud. Prahova.
www.pestalozzi.ro

Partenerul 5 – transnational

Athens Network of Collaborating Experts (ANCE)

Reprezinta o organizatie neguvernamentala si non-profit cu sediul in Atena, Grecia care a fost infiintata in anul 1996 de un grup de experti greci specializati in dezvoltare si cooperare internationala, precum si in asistenta tehnica, deruland numeroase proiecte la nivel national (Grecia) cat si la nivel international. In prezent, ANCE a creat o retea extinsa de colaboratori si voluntari care sustin dezvoltarea durabila, precum si integrarea grupurilor vulnerabile in Uniunea Europeana si in statele aflate in curs de dezvoltare. In acest sens, ANCE colaboreaza cu o serie de alte organizatii neguvernamentale, agentii de dezvoltare regionala, autoritati locale, universitati si centre de cercetare, precum si cu alte organizatii private in scopul promovarii democratiei si respectarii drepturilor omului. Obiectivele sale sunt imbunatatirea accesului grupurilor vulnerabile pe piata muncii, sensibilizarea cetatenilor UE fata de problemele tarilor aflate in curs de dezvoltare, eliminarea rasismului, xenofobiei, marginalizarii si excluderii sociale, impartirea de ajutoare umanitare, protectia mediului si conservarea patrimoniului cultural, implementarea de proiecte generatoare de venit pentru grupurile defavorizate, sustinerea antreprenoriatului si dezvoltarii sustenabile in Europa Centrala si de Est, Asia, Africa si America Latina, sustinerea populatiei afectate de dezastre naturale si conflicte.
www.ance-hellas.org

Please publish modules in offcanvas position.